Pepic Cars

Auto opkoper – Import & Export

By - admin

Private Lease goedkoop En Snel

Lease Auto: Auto Leasen?

Operational leasing, Dit betekent dat de auto juridisch en economisch eigendom is van de leasemaatschappij. De auto staat dus op naam van het leasebedrijf. Zij zorgen voor het onderhoud en de verzekering van je auto. Dit is vergelijkbaar met huren. Financial leasing, Dit betekent dat de auto alleen juridisch eigendom van de leasemaatschappij is.

Dit is vergelijkbaar met huurkoop – audi leasen. Private leasing, Dit betekent dat je zelf juridisch en economisch eigenaar bent van de auto. De auto staat op je eigen naam en je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, de verzekering en alles wat er met de auto gebeurt. Dit is vergelijkbaar met koop op afbetaling.

Wil je niet bestelwagen leasen dan kan je altijd kiezen voor een bestelwagen huren op korte of lange termijn.

Je betaalt btw over het werkelijke privégebruik (jeep private lease). Je moet een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Op basis daarvan bereken je de verhouding tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Wil of kun je geen kilometeradministratie bijhouden? Reken het privégebruik dan als volgt uit:Stel de btw die je moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm.

000, inclusief btw en bpm. Dan betaalt u voor het privégebruik € 810 btw (2,7% x € 30. 000). operational lease occasion. Let op: voor de btw wordt het woon-werkverkeer aangemerkt als privégebruik! Dit geldt zowel voor de ondernemer als voor zijn personeel. Breng je je personeel voor het privégebruik van de leaseauto een bedrag in rekening dat niet kostendekkend is? Dan moet je btw betalen over de uitgaven die je hebt gemaakt voor het privégebruik.

Vakgarage Lease – Vakgarage

In dat geval betaal je geen btw over de bedragen die je in rekening hebt gebracht bij je personeel. Is het btw-bedrag dat je moet betalen over het bedrag dat je in rekening brengt aan je personeel hoger dan de btw die je moet betalen volgens de 2,7%-regeling? Dan moet je btw betalen over de in rekening gebrachte bedragen.

Auto van de zaak Je kunt het privé-gebruik van de auto van de zaak verlonen in Profit Payroll. Beschrijving De waarde van het privé-gebruik van de auto wordt bijgeteld bij het loon van de medewerker, als de medewerker meer dan 500 km privé rijdt. Over deze bijtelling betaalt de medewerker loonbelasting en premie ZVW (dus géén SV-premies).

Het percentage fiscale bijtelling is variabel (afhankelijk van het energielabel van de auto). Je stelt dit bij de medewerker in onder de eigenschappen van de auto. Let op: Bij de functionaliteit Meerdere dienstverbanden verloont Profit Payroll de auto alleen bij het hoofddienstverband. Je kunt een auto niet koppelen aan een nevendienstverband (skoda octavia private lease).

Private Lease goedkoop En Snel Uw Ideale Leaseauto

Het percentage fiscale bijtelling is variabel (afhankelijk van het energielabel van de auto). Hierdoor komt het bijvoorbeeld voor dat een medewerker eerst een auto heeft met een laag bijtellingspercentage en daarna met een hoog bijtellingspercentage. Profit houdt hier rekening mee in de berekening van de bijtelling. Periodebedrag fiscale bijtelling = (Aantal kalenderdagen auto / Aantal kalenderdagen periode * % bijtelling * cataloguswaarde) / aantal perioden per jaar.

Kan Ik De Auto Overnemen Na Einde Contract?

Voorbeeld: Een medewerker is de hele maand april in dienst. De maand april heeft 30 kalenderdagen en je verloont de medewerker per maand. Auto 1: Hij krijgt op 10 april een auto van 30. 000 met een bijtellingspercentage van 25%. Hij beschikt 10 dagen over deze auto. Auto 2: Hij krijgt op 20 april een auto van 20 (Private lease van een elektrische auto).

Er resteren nog 11 dagen in april. Fiscale bijtelling april: Bijtelling Auto 1: 10/30 * 25% * 30. 000) / 12 = 208,33Bijtelling Auto 2: 11/30 * 14% * 20 (Alfa leasen). 000) / 12 = 85,55 Vanaf mei zal Profit elke maand de volledige bijtelling berekenen van Auto 2. Ook als de medewerker tijdens een periode uit dienst treedt, berekent Profit de fiscale bijtelling, de eigen bijdrage privégebruik en de eigen bijtelling overig correct.

U Leaset Een Auto Voor Uw Onderneming

Naar verwachting worden voor het jaar 2013 de specificaties aangepast, waardoor je per auto kan opgeven wat er mee aan de hand is. Onder de huidige specificaties handel je als volgt: De medewerker heeft 2 of meer ‘belaste’ auto’s: Voor de rubrieken Waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privé-gebruik auto in de loonaangifte is een gecumuleerd bedrag van alle auto’s nodig.

De medewerker heeft één (of meer) ‘belaste’ auto(‘s) + één (of meer) ‘onbelaste’ auto(‘s)Je vermeldt de gegevens van de ‘belaste’ auto(‘s). Je vult geen code Reden geen bijtelling auto bij de instantie Belastingdienst onder de medewerker voor de ‘onbelaste’ auto(‘s). Het is namelijk heel onlogisch in de aangifte als én de rubriek Waarde privégebruik auto staat gevuld én de rubriek Code reden geen bijtelling auto staat gevuld.

Private Lease – Een Nieuwe Auto, Een Vast Laag Maandbedrag

De waarde van de rubrieken Waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privé-gebruik auto moet € 0 zijn. Dit laatste doet Profit automatisch. Auto van de zaak via Profit Payroll Je legt bij de medewerker de waarden m. b.t. de auto van de zaak op de looncomponenten vast. Als je de Eigen bijdrage privégebruik per periode vaststelt (bijvoorbeeld per jaar), dan leg je dit vast in de looncomponent.

Private Lease: Een auto Voor Een Vast Maandbedrag

Leg op dezelfde wijze ook een waarde vast voor de parameters van de looncomponenten ‘Aftrek privé gebruik auto’ en ‘Eigen bijdrage auto’ (zie de tabel). Periodieke wijziging van de eigen bijdrage vastleggen: Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker. Open de eigenschappen van de medewerker.  Maak het veld Eigen bijdrage privégebruik leeg. Vergeet niet het veld Auto meenemen in salarisverwerking aan te vinken. Klik op: OK.Ga naar het tabblad: Looncomponent. Selecteer de looncomponent 100.. 008.109 ‘Eigen bijdrage auto’. Klik op de actie: Overzicht looncomponent. Je kunt nu de volgende parameters wijzigen: ‘Eigen bijdrage leaseauto (bedrag)”Eigen bijdrage anders dan voor privé gebruik (bedrag)’Open de eigenschappen van de parameter.

Iedere periode dat het bedrag wijzigt, voeg je een nieuwe regel toe. Klik op: Nieuw. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht. Klik op: Voltooien. Geen bijtelling auto van de zaak Als de medewerker een beschikking van de Belastingdienst heeft, omdat de medewerker minder dan 500 kilometer per jaar privé-kilometers rijdt, of de medewerker gebruikt een bestelauto uitsluitend zakelijk, dan leg je dit als reden voor geen bijtelling vast bij de medewerker.